Szkolenia

Szkolenia Centrum Terapii i Szkoleń prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Czas trwania szkolenia jest po części dostosowywany do wymagań grupy uczestników, są to zajęcia popołudniowe bądź weekendowe. Szkolenia z zakresu okołomedycznego kończą się egzaminem teoretycznym, lub teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnym złożeniu egzaminu, uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu i zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - Instruktora profilaktyki zdrowotnej ze specjalnością objętą danym szkoleniem.

 

Szkolenia psychoedukacyjne adresowane są do przedsiębiorstw stawiających na polepszenie atmosfery i jakości pracy w swojej firmie. Czas i miejsce szkolenia ustalane są indywidualnie. Organizujemy również szkolenia według potrzeb firm współpracujących z nami.

 

Aktualnie oferujemy szkolenia: